Encyclopedie

Accumulator Accu’s zijn oplaadbare, electrochemische batterijen, die de energie opslaat geproduceerd door fotovoltaïsche installaties. De stroom wordt opgeslagen als gelijkstroom in inmiddels meer milieuvriendelijke nikkel-metaalhydride-of nikkel-hydride accu’s. Het doel is, om onafhankelijk te zijn van de weersomstandigheden met het gebruik van zonne-installaties.
AC-kabel De AC-kabel is de kabel die wisselstroom begeleidt vanaf de omvormer richting de meterkast.
Antireflecterende coating Antireflectiecoating of AR-coating is een standaardtype optisch filter, dat geproduceerd wordt als een optische coating die wordt aangebracht op optische componenten om reflectie tegen te gaan. Dat verbetert het rendement van de componenten, doordat hinderlijke reflecties worden verminderd.
Cel Een zonnecel is een elektrische cel die lichtenergie omzet in bruikbare elektrische energie. Er zijn twee soorten zonnecellen. De bekendste is de geheel uit vaste stof bestaande fotovoltaïsche cel, die met vele tegelijk wordt gemonteerd in zonnepanelen. Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn. Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden (netgekoppeld systeem), in accu’s opgeslagen worden (voor verlichting of bijvoorbeeld voor communicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem). Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaatsvinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.
Fotodiode Een fotodiode is een elektronisch onderdeel en een type fotodetector. Een fotodiode werkt op basis van een P-N halfgeleiderovergang (PN-junctie) die zo is gemaakt dat er licht op kan vallen. Daartoe hebben ze of een lichtvenster of een glasvezelverbinding om licht op de junctie te kunnen laten vallen. Fotodiodes kunnen op twee manieren worden gebruikt: in normale of omgekeerde positie. In normale toestand wordt er door opvallend licht een elektrische spanning over de diode opgewekt, waardoor er een stroom in de doorlaatrichting gaat lopen. Dit heet het foto-elektrisch effect, en is ook de basis van de zonnecel.
Gelijkstroom Zonnepanelen geven gelijkstroom af, een elektrische stroom met een constante stroomrichting, ook wel aangeduid met DC. De gelijkstroom die door de installatie wordt afgegeven wordt via de omvormer omgezet in wisselstroom aangezien wisselstroom langere afstanden kan afleggen met minder verlies.
Kristallijn Kristallijn betekent dat een (vast) materiaal opgebouwd is uit kristallen. Een synthetisch kristallijn materiaal kan bijvoorbeeld een legering zijn, opgebouwd uit kristallen van vaste metalen. Natuurlijke kristallijne materialen worden kristallijne gesteenten genoemd. De Aarde is voor het grootste gedeelte opgebouwd uit kristallijne gesteenten. Als er sprake is van kristallen van meerdere chemische verbindingen (mineralen) spreekt men van een polykristallijne stof. Als er sprake is van gesteenten met kristallen die zo klein zijn dat ze met het normale oog niet waarneembaar zijn, wordt er gesproken van een cryptokristallijn gesteente.
Landscape De opstelling van de zonnestroominstallatie is afhankelijk van de mogelijkheden op uw dak. Een landscape opstelling van de panelen houdt in dat deze horizontaal op uw dak geplaatst worden.
Monokristallijn Monokristallijne cellen worden gemaakt van siliciumkristallen en zijn rond, vierkant of achthoekig. De kleur is diep donkerblauw, zwart of grijs. Het rendement van monokristallijne cellen is hoger dan van polykristallijne cellen en ligt momenteel op 15 tot 20%. Hoe hoger het rendement des te duurder de cellen en dus de panelen.
Opbrengst De maximale opbrengst van uw zonnestroominstallatie is in de meest optimale situatie 850 kiloWatt uur (kWh) per kiloWattpiek (kWp). Indien u dit voor uw eigen situatie wil berekenen kunt u dit doen door het totale vermogen van uw installatie (aantal Wattpiek per paneel x het aantal panelen) te vermenigvuldigen met 0,85. Wanneer u de uitkomst vermenigvuldigd met uw energieprijs, heeft u onderaan de streep uw maximale jaarlijkse opbrengst. Voorbeeld: u wilt door BonGo Solar B.V. een zonnestroominstallatie laten installeren van 12 panelen van elk 240 Wp. Dit betekent dat u een totaal vermogen heeft van 2.880 Wp (2,88 kWp), in totaal geeft dit een jaarlijkse opbrengst van 2448 kWh, met de huidige energieprijs een opbrengst van € 660,- op jaarbasis.
Omvormer Een omvormer is een elektronisch apparaat dat de invoerspanning van een bepaalde spanning naar een andere spanning kan omvormen. Bij gebruik van zonne-energie door middel van foto-voltaïsche zonnecellen zijn omvormers noodzakelijk om de opgewekte energie in huis te kunnen gebruiken dan wel te kunnen transporteren.
Polykristallijn Polykristallijne cellen worden gemaakt van in dunne reepjes gezaagd silicium. Hierdoor ontstaat een structuur die lijkt op ijsbloemen. Polykristallijne cellen hebben tegenwoordig niet meer zo’n opvallende ijsbloemstructuur, maar nog steeds wel een blauwe gloed. De vorm van polykristallijne cellen is vierkant; de gekleurde polykristallijne cellen zijn blauw tot zilver-grijs. De efficiency van polykristallijne cellen is lager dan van monokristallijne cellen en bedraagt 13 tot 16 procent.
Portrait De opstelling van de zonnestroominstallatie is afhankelijk van de mogelijkheden op uw dak. Een portrait opstelling van de panelen houdt in dat deze verticaal op uw dak geplaatst worden.
PV PV staat voor Photovoltaik afkomstig uit Duitsland, een fotovoltaïsche cel, ook wel PV-cel genoemd, is het bekendste en meest toegepaste type zonnecel. Het belangrijkste onderdeel van een gewone fotovoltaïsche cel is een stuk halfgeleidend materiaal dat een scheidingsvlak tussen p-type en n-typedotering bevat (fotodiode). De elektrische stroom kan maar in één richting door de zonnecel lopen. Als er zonlicht (elektromagnetische straling) op de zonnecel valt, worden er elektronen losgestoten. Die gaan dus in de gewenste richting bewegen. De beweging van alle losgemaakte elektronen samen is de elektrische stroom die door de zonnecel loopt.
Rendement De efficiëntie, aangegeven in %, beschrijft de transformatie van de bruikbare energie in relatie tot de energie van de zon (zon), die een zonnecel, -paneel of -collector krijgt. Het rendement is hoger als er meer vermogen zal worden geproduceerd in de cel tijdens de blootstelling van de cellen aan de zon.
Schaduweffect Schaduweffect beschrijft de schaduwafstand van de omliggende gebouwen, bomen e.d. van de fotovoltaïsche modules. Door de schaduw op de modules, verliest de module vermogen en de opbrengst wordt verminderd. Als u een zonnestroominstallatie wil aanschaffen, moet er aandacht besteedt worden aan de mogelijke schaduw die kan vallen op het dak in verband met de opstelling van de strings/panelen.
Silicium Silicium of kiezel is een scheikundig element met symbool Si en atoomnummer 14. Het is een donkergrijs metalloïde. Voor de verwerking tot zonnecellen moet silicium meermaals worden gereinigd totdat de zuiverheid meer dan 99.999% betreft, om effectief te kunnen gebruiken.
STC Voordat een zonnepaneel de fabriek verlaat wordt bepaald hoe groot het vermogen is. Dat vermogen wordt gemeten onder vooraf gedefinieerde condities. Aangezien een paneel gevoelig is voor straling EN temperatuur is wereldwijd afgesproken het paneelvermogen te meten bij een instraling van 1000W/m2 en een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius. We noemen dat ‘Standard Test Conditions’, afgekort STC.
String Om meerdere panelen tegelijk aan te sluiten op 1 omvormer is het mogelijk panelen in serie te schakelen. Dat noemen we een string panelen. De omvormer ‘ziet’ zo’n string als 1 groot paneel. Op de wat grotere omvormers kunnen zelfs meerdere strings worden aangesloten. Heeft een omvormer maar 1 MPP tracker dan moeten die verschillende strings gelijk zijn qua type en aantal panelen. Heeft de omvormer meerdere MPP trackers (1 MPP per string) dan hoeven de strings niet gelijk te zijn. Het voordeel van het string concept is dat de kabelverliezen kleiner worden en er voor meerdere panelen maar 1 inverter nodig is. Het grote nadeel is dat de string net zo goed presteert als het slechtste paneel. Als er in de string een paneel is dat beschaduwd wordt of vervuild raakt dan heeft dat gevolgen voor de hele string (minder opbrengst).
Uitleesmogelijkheid Onze standaard omvormer is voorzien van een uitleesmogelijkheid waardoor het voor de klant mogelijk is (ook door middel van een smartphone App) om uit te lezen wat zijn totale opbrengst is.
Watt piek Het aantal Watt piek (meeteenheid) verwijst naar de waarde van het vermogen dat wordt voortgebracht door een zonnepaneelsysteem die volledig door de zon wordt bestraald. In Nederland brengt één kilowattpiek (1000 Watt piek) zonne-energie ongeveer 850 kilowattuur (kWh) per jaar voort (in de meest gunstigste omstandigheden).
Wisselstroom Wisselstroom (AC) is de vorm van elektriciteit die via het elektriciteitsnet geleverd wordt. Door het omvormen van de gelijkstroom die de zonnepanelen leveren in wisselstroom, kan deze stroom het net invloeien.
Zonne energie Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm). In de fotovoltaïsche zonne-energie zet het direct om in elektriciteit in de zonnecellen van een module. Deze procedure is emissievrij. De opgewekte elektriciteit kan worden opgeslagen in een accu of in het elektriciteitsnet.